Zavolejte a sjednejte si schůzku! Jan Konhefr - tel.: +420 608 418 507 Roman Oubrecht - tel.: +420 608 253 089

Technologie

Slovo developera a prodejce

Všechny naše projekty budujeme s důrazem na maximální kvalitu stavby, minimální provozní údržbu, ekologickou a ekonomickou šetrnost při zachování cenové hladiny srovnatelné s obyčejnými stavbami. Opíráme se při tom o moderní technologie a principiální pečlivost, bez níž se moderní stavby neobejdou, ale zejména o léta budované a stále rozvíjené know-how, podpořené vlastním výzkumem.

Tepelná čerpadla

Možností, jak vytápět dům nebo byt, existuje celá řada a každý způsob má svá pro a proti. Některé zdroje tepla mají levný provoz, jiné fungují bezobslužně, další jsou šetrné k životnímu prostředí. Jen jediný způsob vytápění spojuje všechny tyto pozitivní vlastnosti dohromady – tepelné čerpadlo.

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která odnímají teplo okolnímu prostředí, převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a cíleně jej předávají pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody.  Tepelná čerpadla lze rozdělit do několika skupin podle toho, z jakého zdroje teplo odebírají a jakým způsobem ho předávají dále. Například čerpadla označená „vzduch/voda“ odebírají teplo ze vzduchu a předávají ho do topné vody.

Příklad: Do všech budov projektu Krásné Počernice jsme instalovali tepelná čerpadla ZUBA-DAN (japonsky „supertopení“). Čerpadla jsou určena pro celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k -25°C. Při venkovní teplotě -15°C je jednotka schopna stále zachovávat svůj topný výkon na 100%, přičemž u běžných tepelných čerpadel klesá výkon až na 60%. Jednotky dosahují hodnoty topného faktoru (poměr výkonu a příkonu) COP až 4,40 při teplotě vody 7°/35°C — vstupní teplota venkovního vzduchu/výstupní teplota topné vody (dle EN 14511).

Rekuperace

Abyste měli ve svých bytech vždy zdravé a příjemné prostředí, je potřeba zajistit také dostatečnou výměnu vzduchu. Většina projektů na ni zapomíná, přestože více než dvě třetiny svého života trávíme uvnitř budov. Vzduch, který zde dýcháme, se tak přímo projevuje na našem zdravotním stavu. Ve špatně větraných prostorách vzniká celá řada škodlivin a negativních jevů, mezi něž patří především vysoká vlhkost vzduchu, zvýšená koncentrace oxidu uhličitého, zvýšený výskyt alergenů nebo různé zápachy.

U nových, kvalitně postavených a téměř vzduchotěsných domů lze dostatečnou výměnu vzduchu zajistit pouze řízeným větráním. Jednu z možností, jak kvalitně a zároveň úsporně větrat dům, zabezpečí tepelné čerpadlo doplněné výměníkem pro zpětné získávání tepla. Zařízení dokáže odebírat teplo ze země i z odpadního vzduchu a vrací jej zpět do domu. Navíc budou všechny budovy projektu vybaveny tzv. „bypassem“ – možností nočního provětrávání objektu chladným venkovním vzduchem – pasivním chlazením.

Ekvitermní regulace teploty

Princip ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v regulaci zdroje tepla (topné vody) v závislosti na venkovní teplotě. Čím nižší je venkovní teplota, tím na vyšší teplotu ohříváme topnou vodu a opačně – s klesající venkovní teplotou klesá i teplota topné vody. Teplota v místnosti zůstává stabilní, což zvýšuje komfort bydlení a zároveň spoří energii na ohřev topné vody. Navíc v ložnicích, dětských pokojích a pracovnách lze teplotu regulovat individuálně.

Inteligentní bydlení

Inteligentní elektroinstalace a tzv. „chytré telefony efektivně řídí téměř veškeré elektrické systémy domu dálkově 24 hodin denně. Inteligentní systém zajišťuje například centrální správu osvětlení včetně takových funkcí jako je „všechna světla zhasnou při odchodu“ nebo „simulace přítomnosti“, kde se světla rozsvěcují a zhasínají dle předem nastavených parametrů. Dále lze prostřednictvím IS řídit rolety či žaluzie. Hlavním benefitem, a to je náš standard, je i možnost dálkově řídit vytápění a odvětrávání (rekuperaci) objektu, a to prostřednictvím „chytrého telefonu“, či přes webové rozhraní vašeho počítače nebo tabletu.