Zavolejte a sjednejte si schůzku! Jan Konhefr - tel.: +420 608 418 507 Roman Oubrecht - tel.: +420 608 253 089

Energetický štítek a dotace

Energetický štítek a dotace

Nízkoenergetické a pasivní domy a byty KonhefrEnergetický štítek

klasifikuje budovy podle ČSN 73 0540–2 do sedmi kategorií A – G. Kategorie A je mimořádně úsporná, kategorie G je mimořádně nevyhovující. Energeticky úsporné a vyhovující jsou budovy, jejichž hodnota stupně energetické náročnosti je v kategorii A až D, tj. stupeň energetické náročnosti je do 100%.

Průkaz energetické náročnosti nahrazuje dříve používaný energetický průkaz budovy a hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, nikoli jen z hlediska tepelných zisků a ztrát, jako tomu bylo doposud. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení.

Všechny rodinné domy získávají Energetický štítek A. Většina bytových domů, které stavíme, získává také Energetický štítek  A. Tuto informaci pečlivě uvádíme již u základního popisu projektu.

Jak je to s dotacemi „Zelená úsporám?“

Dotaci lze žádat pro rodinný i bytový dům. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Je třeba předložit odborný posudek a projektovou dokumentaci, kterou lze zkompletovat až při kolaudaci domu. Výše dotace závisí na energetickém štítku domu a je omezena (20% z celkových doložených nákladů). Podání žádosti nemusí být zárukou vyplacení dotace (bez ohledu na komplexnost podkladů). Dotace se vyplácí zpětně, cca do měsíce po jejím schválení.

Podat žádost o dotaci se ale více než vyplatí: u domů, které stavíme, se jedná v průměru o částku 250 – 300.000 Kč – tedy například o novou luxusní kuchyňskou linku včetně spotřebičů, podlahových krytin do celého domu, komplexního vybavení koupelen nebo špičkových prvků inteligentního ovládání domu.

Drtivá většina našich klientů možnost požádat o dotaci „Zelená úsporám“ využívá. Společnost Konhefr připravuje pro všechny klienty komplexní podklady pro získání dotace tak, aby nebylo třeba již nic dalšího doplňovat. U bytových domů řeší dotaci za celý bytový dům.

Na co je dotace poskytována?

Dotace na zateplení a okna

Oblast podpory A zahrnuje snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Je to vlastně takový základ, bez kterého se až na výjimky neobejdete. Tato oblast zahrnuje dotace na zateplení obvodových zdí, sklepu a střechy a také výměnu výplní stavebních otvorů. Dotaci tedy bude dostat nejen na zateplení, ale také na výměnu oken či dveří.

Dotace na kotle a tepelná čerpadla

Část programu Nová zelená úsporám, která pokrývá dotace na kotle či tepelná čerpadla, má označení C – Efektivní využití zdrojů energie. Cílem je podpořit výměnu starých zdrojů teple za nové – úspornější. Dotaci dostanete na vlastní zdroj tepla, příslušenství a jeho instalaci.

V rámci modernizace vytápění bude možné obdržet dotaci na: kotle na biomasu (ruční i automatické), krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem (ruční i automatická dodávka paliva), Tepelná čerpadla všech typů, Plynové kondenzační kotle a solární systémy pro ohřev teplé vody.

Dotace na větrání s rekuperací

V rámci oblasti C – Efektivní využití zdrojů energie, bude možné dostat dotaci také na instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla. Dotace je fixní, na jeden rodinný dům a je nutné doložit protokol z testu neprůvzdušnosti (blower door test).

Dotace na výstavbu

Fixní dotaci ve výši až 550 000 Kč budou moci dostat stavebníci nových rodinných domů. Podporována bude výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – pasivních domů. Podmínkou dotace bude mimo jiné také instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Při využití této dotace nelze čerpat podporu z dalších oblastí programu Nová zelená úsporám.Více informací o dotacích na výstavbu nízkoenergetických domů najdete zde.

Dotace na odborné posudky

Pokud žádáte o dotace v oblasti A (zateplení obálky budovy), nebo B (výstavba nízkoenergetických domů), nebo C (modernizace vytápění bez současného zateplení), můžete využít i na dotace na přípravu odborných posudků a projektové dokumentace. Dotaci lze také získat na provedení testu neprůzvučnosti (blower door test).